Prof. Dr. Haydar Baş: Sağ da sol da istismar edildi

Trabzon’da İcmal Gençlik Derneği tarafından organize edilen Kaybolan Değerlerimiz Sempozyumundaki konuşmasında milletimizin sağ-sol diye yıllarca istismar…

MEM BEŞİNCİ BÖLÜM

1 – TÜKETİM İkibinli yıllar tüketim probleminin olduğu üretim fazlalarının verildiği…

Araç çubuğuna atla